ເຄື່ອງວິເຄາະອົງປະກອບຂອງຮ່າງກາຍ

ໄດ້​ຮັບ​ລາ​ຄາ​ລະ​ອຽດ​